Yrityksen myynti
Markkinointi Muu

Yrityksen myynti – miten se tehdään?

Yrityksen myynti

Yrityksen myynti on prosessi, johon kannattaa varata runsaasti aikaa. Myynnin valmisteluun ja toteuttamiseen voi kulua jopa vuosia. Ei siis kannata vitkutella yrityksen myyntivalmisteluiden kanssa. Mitä pikemmin yrityksen myyntivalmistelut potkaistaan käyntiin, sitä ripeämmin itse yrityskauppa voidaan toteuttaa. 

Luonnollisesti yrityksen ostaja haluaa ostamaltaan yritykseltä voittoa, joten on erittäin tärkeää huolehtia myytävän yrityksen olevan kaikin puolin kunnossa sillä hetkellä, kun se myydään. Yrityskaupat eivät ole keskenään samanlaisia, joten on mahdotonta sanoa, mitä kaikkea yrityskauppaan sisältyy. Kyseessä on kuitenkin varsin monivaiheinen prosessi niin myyjälle kuin ostajallekin. Tähän vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi yrityksen toimiala, sen yhtiömuoto ja minkä kokoisesta yrityksestä on kyse. 

Kummankin osapuolen on hyvä ottaa avuksi ulkopuolinen asiantuntija, jotta yrityksen arvo ja sen todellinen tila voidaan varmistaa. Yrityskaupat kohdistuvat harvoin pieniin yrityksiin, joten siksi kyseessä on pitkäkestoinen ja laaja kokonaisuus. Vaikka yrityksen omistajan aikaa kuluisikin kaupan eteenpäin viemiseen, yrityksen normaalia toimintaa pitää jatkaa. Jos yrityksen toiminta alkaa hiipumaan myyntiprosessin ollessa käynnissä, ostajat pakenevat paikalta. 

Yrityksen myynti alkaa myyntivalmisteluilla

Yrityksen tulee ehdottomasti olla myyntihetkellä kaikin puolin hyvässä kunnossa, sillä tämä vaikuttaa niin yrityksen myyntihintaan kuin ostajien kiinnostukseenkin. Mikäli liiketoiminta ei ole riippuvainen nykyisestä yrittäjästä ja liiketoiminta on erinomaista, yritys on helpompi myydä.

Kaikki oleellinen yrityksen kannattavuudesta ja tuloksesta ei ilmene pelkästään tilinpäätöksestä, joten ennen yrityksen myyntiä on hyvä saada taseesta pois kaikki yrityksen ydinliiketoimintaan kuulumaton. Ostajia kiinnostavat kuitenkin kannattavuus ja yrityksen tuloksentekokyky.

On myös hyvä varmistaa, että huolellisesti dokumentoituina ja arkistoituina ovat yrityksen kaikki sopimukset, tuotteet, prosessit sekä taloushallinto. Yrityksen myynti sisältää myös tarpeen tehdä esite, jossa esitellään yrityksen perustiedot, tuotteet, organisaatio, markkinatilanne sekä tärkeimmät asiakkaat ja toimittajat. 

Miten yrityksen myynti tapahtuu?

On olemassa muutamia tapoja, joilla yrityksen voi myydä. Yritys voidaan pilkkoa osiin ja myydä vain osa liiketoiminnasta tai sen osakkeista tai sitten koko liiketoiminta osakkeineen voidaan myydä. Yritys ei siis itse myy omaisuuttaan, vaan kaupat tehdään liiketoiminnan ohessa.

Yritystä myytäessä on merkitystä myös sillä, kuka yrityksen myy ja kenelle. Yrityksen myyminen ja sen luovutus ulkopuoliselle taholle on paljon työläämpi prosessi kuin jos sen myisi jollekin, joka jo tuntee kyseisen yrityksen. Ulkopuoliselle myytäessä yrittäjän tavoitteena on maksimoida oma tuottonsa yrityskaupoista. Kun taas jos kyseessä on vaikkapa sukupolvenvaihdos ja yritys siirtyy lähipiirin käsiin, hinta voi olla paljon matalampi. Myyjä voikin vetäytyä eläkeharrastusten pariin, joita voivat olla vaikkapa luotettavat kasinot.

Osakekauppa

Osakekaupassa osakkeenomistaja myy yrityksen osakkeita, ja saa tästä ostajalta vastineeksi kauppahinnan. Ostajalle siirtyvät osakkeiden mukanaan tuomat oikeudet sekä velvollisuudet. Osakekaupassa itse yritys ei siis myy mitään ja osakkeenomistajan myyntitapahtumalla ei ole vaikutusta sen liiketoimintaan. Osakkeenomistajan velvollisuus on maksaa vero saamistaan rahoista. Osakekaupassa kauppahinnan verotuksen määrittää se, ylittääkö kauppahinta myytävien osakkeiden hankintamenon ja onko osakkeet myynyt osakkeenomistaja osakeyhtiö vai luonnollinen henkilö.

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakaupassa yritys myy liiketoimintaansa joko osittain tai kokonaan ostajalle ja saa tästä vastineeksi ostajalta kauppahinnan. Ostaja saa tällöin liiketoiminnan sekä sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta osakeomistuksiin, vaan ainoastaan oikeuksiin harjoittaa kyseistä liiketoimintaa. Tällöin kauppahinta maksetaan myyjäyritykselle, ei siis osakkeenomistajille niin kuin osakekaupassa.

Liiketoimintakaupassa kauppahinta on tuloa, joten myyjäyrityksen tulee maksaa saamastaan tulosta tulovero. Myyjäyritys voi myös vähentää tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon kauppahinnasta. Ovelta ovelle myynti on vaivattomampaa kuin yrityksen myynti.

Toiminimen myynti

Toiminimen myynti

Toiminimen liiketoimintakin on mahdollista myydä. Itse toiminimeä ei kuitenkaan voi myydä, sillä toiminimi ei ole itsenäinen oikeushenkilö. Kaupat tehdään siis aina liiketoimintakauppana, eli yrittäjä myy niin yrityksen liiketoiminnan kuin omaisuudenkin ja lopettaa yrityksensä. Ostaja joko perustaa uuden yrityksen jatkamaan lopettaneen yrityksen liiketoimintaa, tai sitten hän voi yhdistää liiketoiminnan jo olemassa olevaan yritykseensä. Yleensä tällaisessa kaupassa maksetaan asiakkaista, tunnettavuudesta, työvälineistä mahdollisesti muusta irtaimistosta.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynti

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynnissä kaikkien yhtiömiesten on annettava suostumus kauppaan, koska lähtökohtaisesti yhtiön omistussuhteita ei ole mahdollista muuttaa ilman tätä. Tämän vuoksi avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynnin ollessa kyseessä, on liiketoimintakauppa yleensä paras vaihtoehto. Joskus avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi ennen myyntiä, jolloin voidaan myydä osakkeita. Ostajasta ei tässä tapauksessa tule henkilöyhtiön yhtiömies, eikä hänelle siirry tähän rooliin kuuluvia vastuitakaan.